Hieronder maak ik graag ruimte voor de reacties van de kopers van mijn verkochte steenkunst.

Kingfisher:Wij zijn in het trotse bezit van dit topstuk dat in zijn eenvoud het duikende momentum en de sierlijkheid van een ijsvogel uitdrukt“.

“We are proud to own this masterpiece that in its simplicity expresses the diving momentum and grace of a kingfisher”.

no.8
King Fisher | IJsvogel

**********************************************

Tulpentuintje: Ik ben één van de gelukkigen die een mooie creatie in het bezit heeft van Jolanda. De Tulpentuin is een stuk waar ik elke dag met veel plezier naar kijk. De vorm en kleuren zijn mooi en rustig. Een aanwinst in mijn kamer!”

“I am one of the lucky ones who owns a beautiful creation by Jolanda. The Tulip Garden is a piece that I enjoy watching every day. The shape and colors are beautiful and calm. An asset to my room!”

no.2
Tulpentuintje

**********************************************

It’s all inside your head: “Een prachtig afstudeercadeau, een mooi minimalistisch beeld met fijne kleuren en vormen, staat nu te stralen op een prominente plek in onze boekenkast.” 

A beautiful graduation gift, a beautiful minimalist image with fine colors and shapes, is now shining in a prominent place in our bookcase “.

It’s all inside your head

**********************************************

Father: “Jolanda is mijn jongste zus en ik weet wat ze zoal gedaan heeft 😊en ik kan toch met een objectieve blik zeggen dat zij een Kunstenaar is. Van jongs af aan is zij al bezig met het creëren van kunst, Jolanda was als kind altijd leuk bezig met kleien, tekenen etc. etc. Van breien en haken en dat soort werk was en is zij niet. Zij is van het schilderen en beeldhouwen! Haar creativiteit zat er al heel vroeg in, ze is altijd wel bezig geweest met het uiten van haar creativiteit, maar pas veel later is ze zich echt gaan bezighouden met het maken van kunstwerken. Ze begon met schilderen, en ook dat heeft ze niet onverdienstelijk gedaan. Ze verkocht goed en ook wij, broers en zussen, hebben een werk van haar thuis hangen. En niet omdat ze onze zus is. Nee, omdat datgene wat ze maakt ook echt de moeite waard is! Sinds enige tijd is ze overgestapt op steenkunst en ook dat doet ze met volle overgave. Toen ik het beeld  ‘Father’ zag, ontroerde me dat in één blik! Het deed me zó enorm aan onze vader denken dat ik dacht: dat beeld móét en zal ik hebben. De koop was dan ook direct gesloten 😊. Ook ‘Swimsuit’ ontroerde me direct. U begrijpt het al: het is intussen verkocht 😊. Kijk eens op haar portfolio. Of maak een afspraak. Iets ‘in het echie’ zien doet vaak veel met iemand. Ik ben haar oudste zus en misschien niet objectief. Maar dat ze een autodidactische Kunstenaar is met een grote K, dat staat voor mij vast!Flora Versloot

“Jolanda is my youngest sister and I knows what she has done and I can say with an objective look that she is an Artist. From an early age she has been creating art, Jolanda was always fun as a child. with clay, drawing, etc. etc. She was not and is not into knitting and crocheting and that kind of work. She loves painting and sculpting! Her creativity was in it very early, she has always been busy expressing her creativity, but it wasn’t until much later that she really got involved in creating works of art. She started painting, and she did not without merit. She sold well and we, brothers and sisters, have a work from her at home. And not because she is our sister. No, because what she makes is really worthwhile! For some time now she switched to stone art and she does that with complete dedication. When I saw the statue ‘Father’, I was moved that at a glance! It affected our father so enormously thinking that I thought: I must and will have that image. The sale was therefore immediately closed 😊. “Swimsuit” also moved me immediately. You already understand: it has now been sold 😊. Take a look at her portfolio. Or make an appointment. Seeing something “in the real world” often does a lot to someone. I am her oldest sister and may not be objective. But that she is a self-taught Artist with a capital A, that is clear to me”! Flora Versloot

no.16

Father & Swimsuit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial